Čep za hendikep

ZADATAK 

MOL Srbija kao društveno odgovorna kompanija je želela da pomogne osobama sa hendikepom. Havasu su dali zadatak da afirmiše kupce MOL Srbije da učestvuju u akciji „Čep za hendikep“ na njihovim servisnim stanicama. Time su želeli da  podstaknu potrošače da skupljaju plastične čepove, donesu na MOL servisnu stanicu, a na kraju novac od reciklaže bi bio dodeljen osobama sa invaliditetom.

REŠENJE

Havas agencija je razvila nekoliko kreativnih rešenja kroz retail mrežu MOL Srbije koje je pospešilo svest kod ljudi da obrate pažnju o velikom problemu u Srbiji, a to su hendikepirane osobe, rešenjima smo podstaknli empatiju, a što je najvažnije  skupili smo sredstva za ortopedska pomagala osoba sa invaliditetom.

 

Još radova